människor i en park

Välkommen

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Sedan 2001 har jag arbetat med psykoterapeutiska samtal.

Min utbildning till psykoterapeut har jag genomfört vid Karolinska Institutet och jag har en Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi.

Min psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk med kognitiva inslag.